Welkom!

Een gelukkig volkje…

Nederlanders blijken een gelukkig volkje, zoals laatst breed uitgemeten in de media: zij staan op de vijfde plaats van de in totaal 200 plekken op de wereldranglijst van geluksbeleving. Keuzevrijheid blijkt de belangrijkste factor te zijn die dit geluksgevoel te weeg brengt.

Maar toch ook..

Ondanks dat zien we dat veel mensen, jong en oud, arm en rijk, diep van binnen nog onvervulde wensen hebben. Volgens het gerenommeerde onderzoeksbureau Gallup is dat ruim 70%! Deze zeer persoonlijke en diepe verlangens delen zij vaak niet met anderen, zelfs niet met degenen die het dichtst bij hen staan..

Angst voor gezichtsverlies, schaamte, geldgebrek en een laag zelfbeeld zorgen ervoor dat dit persoonlijk geheim een diep innerlijk verlangen blijft, weggestopt in de persoonlijke doof-pot… En dat is dood-zonde!

Enkele voorbeelden

Er zijn talloze voorbeelden als je openhartig met mensen over hun diepste wensen praat. Dat zal ook bij jou misschien wel het geval zijn, als je het tenminste eerlijk aan jezelf durft te bekennen…

“Ik zou zo graag nog een boek schrijven met daarin mijn levensverhaal voor mijn kinderen en kleinkinderen, maar mijn ziekte houdt mij tegen. Eigenlijk zou ik iemand moeten hebben die mij aanmoedigt en structuur geeft”

 

 

“Ik zou dolgraag nog een succesvol bedrijf starten en veel geld verdienen, maar ik ben bang dat ik het niet kan en ik kan niet leven van de lucht, daar schaam ik me voor”

“Ik heb mijn droom om actrice te worden opgegeven omdat ik murw gemaakt ben door mijn familie en mijn behandelaar. Ik wil daar met niemand over praten”

“Ik zou graag heel zuiver willen zingen, mooi, vrij, goed, ritmisch, uit het hoofd. Ook voor een grote groep zonder angst. Ik durf dit niet op te pakken omdat ik onzeker ben over mezelf en omdat lessen duur zijn.”

En zo zijn er nog talloze voorbeelden als je openhartig  met mensen over hun diepste wensen praat. Dat zal ook bij jou misschien wel het geval zijn, als je het  tenminste eerlijk aan jezelf durft te bekennen…

Make it Happen! Visie & Missie

Make it Happen! (MiH!) wil iedereen ondersteunen en inspireren die durft te erkennen dat hij nog een diep gekoesterde, maar nog niet vervuld verlangen, uit alle macht wil realiseren.

De hele communicatie en organisatie  van MiH! is er op gericht dit verlangen bij al haar Masters en deelnemers te realiseren.

Om die missie te verwezenlijken heeft MiH! een flexibele en ondersteunende organisatie opgezet die de MiH! Masters en haar deelnemers in staat stelt steeds het beste uit zichzelf te halen.

Dat doet zij o.a. door een trainingstraject aan te bieden waarin de deelnemers zich zodanig kunnen ontwikkelen dat zij succesvol worden in het realiseren van hun diepste verlangens.

Deel 1: Ontdek je sterke punten

Het blijkt heel belangrijk bij dit proces dat je eerst al je sterke punten (talenten) leert kennen. Dat doen we via de Sterke Punten Test, welke wereldwijd gebruikt wordt. Vervolgens maak je jouw levensanalyse. Met behulp van stevige coaching krijg je een dieper inzicht in wie je bent, welke talenten je daadwerkelijk hebt en waarom je welke successen reeds hebt behaald en waarom ook (nog) niet..

In onze huidige maatschappij wordt helaas nog steeds veel energie in het voldoende maken van je minder sterke punten geïnvesteerd. Dit is zonde van jouw investering want het is wetenschappelijk bewezen dat investeren in je sterke punten minstens 3x zoveel meer resultaat geeft. Dit heeft te maken met de synapsen en neurotransmitters in je hersenen.

Wanneer je jouw sterke punten kent gaan we aan de slag met jouw verlangen en trainen je met een bewezen succesformule zodat
JIJ JOUW VERLANGEN KAN GAAN ERVAREN! 

"Mensen maken meer kans op succes als ze hun energie stoppen in het ontwikkelen van hun sterke punten in plaats van het corrigeren van hun gebreken" - (Don Clifton)

Deel 2: Ontwikkel belangrijke persoonlijke eigenschappen

We gaan intensief aan de slag met het gedachtengoed van Napoleon Hill, beschreven in zijn wereldberoemde boek “Think & Grow Rich”.
Hill deed meer dan 30 jaar onderzoek naar de kernpunten van succesvolle mensen. De essenties heeft hij beschreven, het gaat dan om:

“verder te gaan dan je eigen beperkingen, doelgerichtheid en volharding ontwikkelen, van tegenslagen je meest waardevolle bezit maken, verklaringen en theorieën zijn niet genoeg, slagvaardig solliciteren, rijk worden door anders (durven) denken,…enz.

Dat gaat niet in een week, daar trekken we in “Make it Happen!” een half jaar voor uit en als het nodig blijkt nemen we nóg meer tijd! Het is voor de meesten niet weggelegd dit proces alleen met het boek te volbrengen..

Wat verlang jij?

Een nieuw instrument leren spelen of kopen?
Een wereldreis maken?
Een zeiljacht kopen?
Een organisatie voor een goed doel opzetten?
Financiële vrijheid?

Wat de geest van de mens kan bedenken en geloven, kan hij bereiken (Napoleon Hill)

Wat verlang jij en wat ben jij bereid daarvoor te investeren?

In de eerste fase van de tweede module gaan we aan de slag met wat jij “in eerste instantie écht wilt”. In eerste instantie omdat tijdens de training jouw verlangen zal veranderen. Je krijgt tools aangereikt die jou helpen je verlangen te verdiepen, er niet meer bang voor te hoeven zijn en je er niet meer voor te hoeven schamen. Want dat verlamt je energie om echt succesvol te worden..

Je zult dan ook merken dat jouw verlangen steeds meer je doen en laten gaat beïnvloeden. Daardoor zul je het ook het beste in jezelf losmaken en je zult in staat zijn je sterke punten in te gaan zetten. Dan zal je merken dat er iets je trekt en dat je niet steeds zelf hoeft te pushen.

Ontwikkel je vertrouwen

Tijdens de training leer je verschillende methoden om je zelfvertrouwen te ontwikkelen. Eigenlijk is dat zelfvertrouwen al diep in jou aanwezig, alleen het is vaak overwoekerd door angst en schaamte voor “van alles en nog wat”.

Door steeds meer kleinere en grotere successen neemt je zelfvertrouwen geleidelijk toe, bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Je zult dan ook merken dat je het gevoel krijgt dat je minder hard hoeft te werken om vooruit te komen.

Dat zelfvertrouwen zorgt er voor dat het leven jou gaat geven wat je ten diepste verlangt. Je leert steeds beter dit naar eigen hand te zetten: Napoleon Hill geeft daar steeds goede aanwijzingen voor in zijn boek “Think & Grow Rich”.

Met behulp van onze begeleiding en met de kracht en inventiviteit die in de deelnemersgroep aanwezig is, zul je dit proces van omschakeling en groei meemaken. Nogmaals.. je zult merken dat de individuele verschillen groot kunnen zijn. Dat is ook geen probleem: als jij met jouw mogelijkheden in jouw tempo maar  bereikt wat je ten diepste wil bereiken!

Je bewustzijn en je onderbewustzijn

Succesvolle mensen blijken vaak “als vanzelf” successen te behalen? Wat is hun geheim?

Zij blijken als vanzelf hun bewustzijn en hun onderbewustzijn steeds maar weer te prikkelen en daardoor ook te programmeren met datgene wat zij enorm diep van binnen verlangen: hun doelgerichte plannen “die moeten en zullen” uitkomen. Dit heeft tot gevolg dat er meestal gebeurt wat zij diep van binnen verlangen: het lijkt alsof hun omgeving lijkt mee te werken om te laten gebeuren wat hun diepste verlangen is. Zij ontwikkelen zoveel kracht en energie dat zij “bergen lijken te kunnen verzetten”. En zij laten zich ook niet afschrikken door mislukkingen, zelfs al zijn het er vele: zij merken dat mislukkingen  “het zaad” naar hun uiteindelijke succes blijkt te zijn.

Je ziet dit ook bij topsporters, die over hun grenzen heen gaan.

En je begrijpt nu ook dat angst en relativering bij deze processen dodelijk zijn. Daar besteden we in de training ook veel aandacht aan, zodat jij ook leert over je “dode” punten heen te komen en er voor zorgt dat je verlangen niet in jouw eigen doofpot verzeild raakt.

Napoleon Hill ontdekte dit verschijnsel bij praktisch alle succesvolle mensen die hij in die 30 jaar onderzocht. Hij noemde dit verschijnsel auto-suggestie of zelf-suggestie. De moderne gedragswetenschappen bevestigen deze ontdekking. Zij bevestigen ook dat angst en relativering de succesenergie doen verschrompelen.

Vorm een team dat jou vooruit stuwt

Twee ogen hebben een groter bereik dan slechts één oog… twee kunnen méér dan één…dat principe geldt overal in ons leven. Daarom werken wij ook nadrukkelijk in een groep bij het trainingsproces: indien goed aangestuurd levert dit groepssynergie (1+1=3) op.

Daar wordt iedereen beter van.

Napoleon Hill: “het zelf verzamelen en omzetten in plannen van aanpak van alle benodigde kennis ondoenlijk is en gaat vaak je capaciteit te boven. Daarvoor is samenwerking met anderen noodzakelijk zodat je jouw plannen en verlangen kunt omzetten in macht”.

Hij benoemt de samenwerking als Mastermind: “een harmonieuze samenwerking van kennis en inspanning van twee of meer mensen voor het bereiken van een vastomlijnd doel”.

Het is daarbij wel belangrijk dat je jouw Mastermind leden zorgvuldig selecteert: ze moeten jouw visie delen, jouw waarden en interessen, en bereid zijn de volle kracht van hun bijdragen te gebruiken alsof die van hen zelf is. Van tevoren moet je zorgvuldig overwegen hoe je hen daarvoor passend zult belonen, zodat zij gemotiveerd blijven jou volledig te ondersteunen. Dat hoeft zeker niet alleen in geld uitgedrukt te worden.

Dit en nog veel meer leer je tijdens de training daadwerkelijk uit te voeren.

Het enige dat daarbij telt is jouw (uiteindelijke) succes!

Iemand die opgeeft wint nooit, iemand die wint geeft nooit op! (Napoleon Hill)

Een gezonde lifestyle als basis voor een gezond en een energierijk leven

Tussendoor besteden we de nodige aandacht aan gezonde voeding, aan ontspanning, aan beweging en aan verwerkingsstrategieën. Daardoor leer je jouw energie en talenten optimaal te gebruiken, om jouw kans op succes zo groot mogelijk te maken: daar draait alles uiteindelijk om in deze training!

En iedere sessie krijg je vooraf een lichte gezonde avondmaaltijd aangeboden, zodat je koolhydraat arme en toch energierijke recepten “aan den lijve” leert ervaren en kennen. Ook hier krijg je een gevarieerde reader uitgereikt, waarmee je de uitwerking in je dagelijks leven kunt realiseren.

Succesvolle mensen beginnen steeds met een dominant talent en voegen daar kennis, vaardigheden en oefening aan toe: hun talent fungeert daarbij als versterker (Tom Rath)

Tenslotte 

Regelmatig komen externen, die eerder in hun leven intensieve ervaringen met “I made it Happen!” hebben opgedaan, hun ervaringen met jullie  als deelnemers delen. Dit als inspirerende “real life” voorbeelden.

Make it Happen! Master Maarten Anthonise

Maarten Anthonise en “Make it Happen!” horen bij elkaar: mijn drive om mezelf en anderen steeds te inspireren naar verder groei en ontwikkeling, steeds opnieuw kansen te benutten en mijn diepe wensen te vervullen. Ik heb dat talent vaak kunnen gebruiken, ook wanneer er sprake was van mislukkingen: juist dan komt het er op aan! Vaak kom je dan een beslissende stap verder..

In het eerste deel van mijn loopbaan heb ik vooral organisaties, die hun kracht kwijt waren, gestimuleerd die kracht weer te vinden en in te zetten. In het tweede deel heb ik als personal coach en decaan, veel mensen individueel en succesvol begeleid, vanuit situaties waarin zij het zicht op hun eigen kracht/talenten kwijt waren.

Dit succes heeft me uitgedaagd om een nieuwe opzet te creëren, vooral gericht op synergie (1+1=3) die het werken in groepen op kan leveren. Daarnaast is het mijn grote wens talentvolle en gedreven mensen op te leiden om “MiH!”-trainer/Master te worden.

Tenslotte

Het is eigenlijk doodzonde als jouw diepe wens in jouw doofpot gestopt zou worden: daar word je beslist niet gelukkiger van! Daarom nodig ik je uit om via de “MiH!” –training je talenten te activeren en jouw diepe wensen in vervulling te laten gaan. Wij, van “Make it Happen!” zullen er álles aan doen om jou daarbij te helpen. Je bent van harte welkom!

Ondersteund door

Ingrid Havermans

Mijn levensmotto is “Live, love en create”…..”Leef, Heb lief en Creëer”.
Gedurende mijn hele leven probeer ik pro-actief te reageren op hetgeen er op mij pad komt en waar mogelijk neem ik zelf het initiatief om datgene te doen, waar ik mijn energie in wil steken en wil waar maken. Dit gaat niet altijd vanzelf, maar al doende leer ik en meestal lukt het dan wel om datgene te realiseren wat ik graag wil. Zowel wat werk betreft als wat betreft mijn gezinsleven en het overige leven buiten het werk. Hierbij heb ik als rode draad door mijn leven lopen “”Het ondersteunen van de medemens in het vinden van zijn/haar kracht”. Dit heb ik gedaan vanuit van mijn beroep als verpleegkundige, als docente babymassage, reflexzonetherapeut, mede-initiatiefneemster van een prachtige zorgboerderij waarbij de focus lag op het doen groeien van zelfvertrouwen door elkaar te bekrachtigen in elkaars sterke punten. Daarnaast ben ik ook moeder van 4 kinderen, waarbij dit ook als rode draad door de opvoeding loopt; mijn kinderen begeleiden om de mooiste versie van hunzelf te zijn.

De mogelijkheid om bij te mogen dragen aan de training “Make it Happen”, sluit dan ook helemaal aan bij mijn levenswijze om zelf het heft in hand te nemen bij het realiseren van diepe verlangens. Het is volgens mij meer dan de moeite waard, om alles uit je leven te halen en datgene te doen van waar je het meest blij van wordt. En wel om dat NU te doen en niet uit stellen, zodat je geen spijt krijgt van het niet uitvoeren van wat je graag zou willen bereiken…als je later terugkijkt op je leven.

Ramon van Ingen

Persoonlijke ontwikkeling en groei staan centraal in mijn leven. Sinds een jaar of 7 ben ik al ondernemer waarbij ik met vele pieken en dalen te maken gehad hebt. Daardoor heb ik mijn dromen tot op heden nog niet weten te verwezenlijken, maar Make it Happen is een organisatie die in staat is om mij daarbij te helpen. Door middel van de ondersteuning van Make it Happen ben ik druk bezig om mijn dromen en verlangens te verwezenlijken. Vooral het feit dat ik door Make it Happen een stok achter de deur heb zorgt ervoor dat ik er echt voor ga. Een absolute aanrader voor iedereen die zijn of haar verlangens wilt realiseren.

Michaël de Windt

Na een seminar van Tony Robbins in Londen mocht ik mijn verlangen ont-dekken. Ik wilde meer reizen, in de 12 maanden daarna zat ik 15 keer in het vliegtuig..
Ook het boek Think & Grow Rich kwam tijdens dit seminar weer op mijn pad en besloot om nu echt aan de slag te gaan met dit boek en dit in een groep en niet meer alleen zonder feedback. 

Tijdens dit proces kwam een verlangen naar boven, deze keer heel materieel, een verlangen naar welvaart: een nieuwe laptop, een afbetaling afronden, een nieuwe fiets, een vliegreis maken met mijn ouders en als kers op de taart een nieuwe auto. 

Na dit op korte termijn bereikt te hebben was het weer tijd om een nieuw verlangen te realiseren, maar deze keer vanuit het diepste van mijn hart: Mensen coachen om hun verlangen te ontdekken en te bereiken! Zodat zij na een training in grote vreugde
I Made it Happen! kunnen roepen.

In mijn dagelijks leven onderneem ik met meerdere bedrijven sinds mijn 16e, heb een fantastische relatie, ben ik energetisch therapeut afgestudeerd aan de Leonardushoeve te Belfeld, ben ik MiH! Master en geniet ik met volle teugen van het leven, familie, vrienden, mijn hond Jai, muziek en sport.

Volharding: De niet aflatende inspanning die nodig is om vertrouwen op te wekken (Napoleon Hill)

Deelname Make it Happen! Pilot training

Middels een intensieve training leer je ál jouw sterke punten en talenten kennen en hun invloed op jouw dagelijkse functionele gedrag.

Snel beslissen (= meestal de basis voor succes) wordt beloond: snelle beslissers betalen de pilot prijs: de eerste groep van 10 krijgt €700,- korting op het basistarief van de training, de volgende groep van 10 krijgt €500,- korting op het basistarief.

De volgende groepen (alles op volgorde van binnenkomst) betaalt het reguliere basistarief.

NB.

Bij “Make it Happen!” vinden we zelfactiviteit van iedere deelnemer erg belangrijk: daarom krijgt een deelnemer die aantoonbaar een andere deelnemer binnenbrengt 10% korting op het tarief dat hij/zij betaalt als aanbrengpremie. Dit geldt voor max. twee personen die ingebracht gaan worden.

Tenslotte:

Een “MiH!” deelnemer die zich volledig inzet en daardoor succesvol wordt zal vele malen meer aan rijkdom (in welke vorm dan ook..) vergaren dan hij /zij financieel heeft ingezet, dit heeft de praktijk reeds uitgewezen.

Betaalmogelijkheden

  • Vooraf met iDeal, Bancontact of bankoverschrijving
  • In termijnen via SprayPay vanaf € 23,31 per maand klik hier voor meer informatie

 

They made it They are Happy!

Verlangen: het startpunt van elk succes (Napoleon Hill)

Inbegrepen in de prijs van de MiH! Training:

1. Boek “Ontdek je sterke punten 2.0. van Thom Rath

2. Module “Ontdek je sterke punten/Levensanalyse/Typetest”

3. 1 of 2 individuele consults nav. je testresultaten

4. Boek “Think & Grow Rich” van Napoleon Hil

4. 15 avondsessies van 18-22 uur verspreid over 5 maanden

5. 15 gezonde lichte avondmaaltijden + recepten

6. Module “gezonde lifestyle”

7. 2 á 3 ervaringsdeskundigen om jouw ervaringen te verbreden

8. Gemotiveerde Masters

9. Zo nodig: extra individuele ondersteuning op maat

10. Groepssynergie

Kortom: een zéér complete cursus

Wat wordt van jóu gevraagd?

100% inzet, constructief zijn, de wil om vol te houden en de durf om creatiever te denken dan je tot nu toe deed!

Dag(en)
Uren
Minuten
Seconden

De principes van de MiH! Training:

1. Het bewust werken met papieren cursumaterialen, dit naar aanleiding van recente resultaten van de Stavanger groep

2. Schriftelijk maken van aantekeningen via een schrijfblok: “Schrijf de informatie in je lijf”

3. Werken in wisselende duo’s

4.  De mail is het contactmiddel en wordt terughoudend gebruikt: dit geeft relatief meer rust

5. Bewust toepassen van de principes van ontspanning/concentratie/beweging en gezond eten

6. In deze training draait alles om succes: daarop is alle support en steun van Masters naar deelnemers en tussen deelnemers onderling, gericht.